Advertisement

GEGURITANKU

 Lefi Yuniantika

PASAR TAMANAN

 

Saben tumiba ing parak esuk

Pitik jago swarane kukuruyuk padha kluruk

Kadangkala keprungu cit-cit cuwit swara manuk

 

Yayah lan wibi saben dina mangkat menyang Pasar Tamanan

Papan kanggo golek pakaryan

Gumantungake rejekine ana pasar

Dodolan woh-wohan

Ana jeruk, nanas, semangka, bengkowang

lan klapa parutan kang wis dadi pesenan

 

Dene lumantar dodolan

Bisa kanggo nyukupi kabutuhan

Yayah lan wibi bisa ngragadi kang putra, nganti pungkasan luhur pawiyatan

Kang putra amung bisa ngucapake syukur tanpa pepindhan

Datan lali uga golek penggaweyan

Begja-begjane nganti bisa kalaksanan

 

Pasar Tamanan saben dina dadi seksi

Papan kanggo golek rejeki

Kang kumucur saka Hyang Widhi

Pangajabe mugya pasare ora nate sepi

Amrih bisa njangkepi ekonomi

 

Karangwaru-Tulungagung, Juni 2023Lefi Yuniantika

AKU KUDU KEPRIYE?

 

Sejatine iki rasa apa?

Rasa kang ngambra-ambra jroning nala

Tresna kang banget dakrasakake marang slirane

Senadyan mangkono,

Satemene aku yawis darbe tresna liyane

Tresnaku marang kekarone uga padha gedhene

Aku datan bisa milih siji mbaka sijine

Aku kudu kepriye?

 

Apa iya kudu sesidheman?

Yen datan pethukan

Netraku tansah tratapan

Nalaku tansah kapang poyang-payingan

Wis datan karu-karuwan

Aku kudu kepriye?

 

Aku bingung

Aku linglung

Aku suwung

Dhuh… Hyang kang Maha Agung

Tulung paringana pitulung

Marang wakmami kang kebak kemrusung

Karangwaru-Tulungagung, Juni 2023
Posting Komentar

0 Komentar